Woningmarkt: herstel zet door in 4e kwartaal

donderdag 09 januari 2014

Prijsontwikkeling

De gemiddelde woningprijs in Nederland over het hele jaar gerekend lieten de woningprijzen landelijk een daling zien van 1,1%. In grote delen van Drenthe was eenzelfde beeld te zien, met uitzondering van zuidoost Drenthe waar  toch een wat sterkere prijsdaling zichtbaar was -3,2%. In Groningen moeten we een tweedeling maken tussen Stad die de landelijke lijn volgt en in de provincie gemiddeld  -3,5%.
 

Aantal transacties

Landelijk gezien nam het aantal transacties toe met 20,0% ten opzichte van het 3e kwartaal van 2013  en  met 7,1% ten opzicht van hetzelfde kwartaal een jaar eerder, welk kwartaal al als één van de beste kwartalen werd gezien sinds de crisis.  

Ook Drenthe liet wederom een positieve ontwikkeling zien: het aantal verkopen in Drenthe steeg ten opzichte van het vorige kwartaal met bijna 14% (en +3% t.o.v. 4e kwartaal 2012). In Groningen  ten opzichte van het vorig kwartaal 16,8% (en  +5,5% t.o.v. 4e kwartaal 2012).
 

Verkooptijden

Woningen staan kortere tijd te koop. De verkooptijd, ofwel de looptijd van de gemiddeld verkochte woning bedraagt in het 4e kwartaal 154 dagen, ongeveer 5 maanden. Er zijn echter wel verschillen per type woning: de tussenwoning is sinds 2010 het snelst verkopende woningtype met inmiddels een verkooptijd van 117 dagen. De verkooptijd van een appartement bedraagt gemiddeld 154 dagen. Een vrijstaande woning kent traditioneel de langste verkooptijd, dit kwartaal 232 dagen. In vergelijking met een jaar eerder is de verkooptijd met 7,1% gedaald. In Drenthe is de verkooptijd ten opzichte van het vorige kwartaal wat opgelopen (+2,7%). In Drenthe staat een woning nu gemiddeld 187 dagen te koop. Echter, vergeleken met het laatste kwartaal van 2012 is ook hier sprake van een daling. Een jaar geleden bedroeg het gemiddelde 199 dagen. In Groningen moeten we hier ook een tweedeling maken tussen Stad die de landelijke lijn volgt en maar in de provincie gemiddeld  in een jaar is toegenomen met 18%.
 

Het aanbod

Het aanbod blijft dalen, er staan in vergelijking met een kwartaal eerder 2,2% minder huizen te koop in de bestaande koopwoningmarkt. Dat zijn in heel Nederland bijna 3.700 woningen minder (bij NVM-makelaars). Er is weliswaar meer nieuw aanbod bijgekomen dan het kwartaal ervoor, maar omdat zowel het aantal verkopen als intrekkingen ook toenam, daalde het aanbod in zijn totaliteit. Het zijn met name de tussen- en hoekwoning die minder terug te vinden zijn in het aanbod. Het aanbod van deze typen daalde met 12,2%. Het aanbod van vrijstaande woningen daalde echter nauwelijks met slechts 1,2% daling. Het aanbod van appartementen daalde met 9,0% iets meer dan gemiddeld. Van alle te koop staande woningen in Nederland is het gemiddelde 428 dagen in de markt.
 

Regionale verschillen fors

Het herstel van de woningmarkt is in alle regio’s van Nederland zichtbaar, een enkele regio uitgezonderd. De mate waarin het herstel optreedt, verschilt echter. De dynamiek verschilt sterkt per regio. Wanneer de krapte-indicator (uit hoeveel woningen kan een consument kiezen) als indicator voor de dynamiek gekozen wordt, wordt zichtbaar hoe groot de regionale verschillen zijn. In de Groningen bijvoorbeeld is de keuze voor de koper in het 4e kwartaal teruggelopen naar minder dan 10, terwijl er ook regio’s zijn waar de consument nog steeds de keuze heeft uit 30 woningen of meer.
 

Verwachtingen 2014

 Zoals uit bovenstaand grafiek te lezen valt  zijn alle woningtypen in genoemde periode in prijs gedaald. De optimist rekent voor: door nu een woning te kopen in de een hogere segment je het verlies van afgelopen crisis in één keer goed kunt maken. Als het gezin nu in een tussenwoning woont en een fraaie twee onder een kap koopt er per saldo € 24.000,- op vooruit gaat dan als ze die woning in 2008 hadden gekocht….het is maar hoe je het bekijkt.

 

Eind 2012 liet de woningmarkt een eindspurt zien als gevolg van de aangescherpte hypotheekregels per 1 januari 2013. Toch zijn er in dit kwartaal in vergelijking met vorig jaar alsnog 7,1% méér woningen verkocht. Signalen uit de markt wijzen erop dat er nu, in tegenstelling tot vorig jaar, sprake is van een meer bestendig herstel van de woningmarkt ‘op eigen kracht’. De dynamiek neemt toe, de trends wijzen echter naar een nieuw evenwicht medio 2014, pas dan kan er echt gezegd worden of de woningmarkt is gestabiliseerd, zeker voor wat betreft de gemiddelde prijsontwikkeling. Als dit zo doorzet, kan 2014 nog wel eens een mooi jaar gaan worden.

 

Bron: NVM